fbpx

BẠN CẦN TƯ VẤN?

Bạn không biết phải bắt đầu từ đâu, bạn không có thời gian, bạn không có người,… Hãy để tôi giúp bạn.

TƯ VẤN XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU &
CHIẾN LƯỢC CONTENT

Tư vấn 1

TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC CONTENT

Đánh giá tổng quát:

Đánh giá tổng quát hiện trạng kế hoạch marketing, các kênh truyền thông, website, fanpage và các tài liệu nội dung mà bạn đang sử dụng để giúp bạn biết chính xác những gì bạn cần.

Chiến lược:

Xây dựng chiến lược nội dung phù hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu, sản phẩm dịch vụ và kế hoạch kinh doanh.

Kế hoạch:

Lập kế hoạch nội dung chi tiết theo chiến lược marketing.

Huấn luyện:

Huấn luyện kiến thức và kỹ năng cần thiết để tạo nội dung thu hút.

TƯ VẤN XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU

Đánh giá tổng quát:

Đánh giá tổng quát hiện trạng mô hình kinh doanh và mục tiêu kinh doanh để giúp bạn biết chính xác những gì bạn cần.

Chiến lược:

Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu phù hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu và sản phẩm dịch vụ của bạn.

Kế hoạch:

Lập kế hoạch phát triển thương hiệu cá nhân theo mục tiêu kinh doanh.

Huấn luyện:

Huấn luyện kiến thức và kỹ năng cần thiết để tạo nội dung thu hút.

Tư vấn 1
Tư vấn 1

VIẾT NỘI DUNG CHO WEBSITE

Chiến lược:

Xây dựng chiến lược nội dung cho website phù hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu, sản phẩm dịch vụ và kế hoạch kinh doanh của bạn.

Kế hoạch:

Lập kế hoạch đăng bài viết định kỳ để t hút khách hàng tiềm năng, tăng tỷ lệ chuyển đổi bán hàng và xây dựng thương hiệu.

Sáng tạo nội dung:

Các bài viết chuẩn SEO và các hình ảnh thu hút theo chiến lược nội dung.

CHĂM SÓC NỘI DUNG WEBSITE & FANPAGE

Hướng dẫn

Các bài viết chuẩn SEO, các hình ảnh thu hút và các video marketing theo chiến lược nội dung.

Tư vấn 1