MRP là gì? Tại sao cần lập kế hoạch mua hàng MRP? So sánh ERP và MRP

MRP là gì? MRP (Material Requirement Planning) là quy trình lập kế hoạch yêu cầu nguyên vật liệu được dùng trong doanh nghiệp trước khi đưa vào sản xuất hoặc mua hàng. MRP hoạt động dựa trên các yêu cầu đã đặt ra mà ta gọi đó là nguồn cầu trên cơ sở hàng tồn kho sẵn … Đọc tiếp MRP là gì? Tại sao cần lập kế hoạch mua hàng MRP? So sánh ERP và MRP